Grupo Planeta

1974-1976

Antigua sede del Banc Industrial de Catalunya

Josep Maria Fargas i Falp

Enric Tous i Carbó